Terapia niemowląt

NDT BOBATH
Neurorozwojowa metoda NDT-Bobath została stworzona przez małżeństwo Bobath w latach 40 XXw. i jest stosowana zarówno w terapii dzieci jak i osób dorosłych. Poprzez specjalne techniki koncepcji NDT Bobath, które są przyjazne dzieciom, terapeuta wraz z rodzicami, wspólnie będą dążyć do tego, aby dziecko z zaburzonym rozwojem motorycznym mogło wielokrotnie doświadczać prawidłowych wzorców ruchowych, które w przyszłości będą kształtować jego funkcjonowanie w życiu codziennym.Głównym celem terapii jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło stać się samodzielne i aby mogło w pełni wykorzystywać swoje możliwości. Niezwykle cenne i istotne jest wprowadzenie w życie wskazówek terapeutycznych dotyczących prawidłowej pielęgnacji dziecka – karmienia, noszenia, usypiania czy zabawy, które w naturalny i płynny sposób wspomogą proces rehabilitacji. Dlatego rodzice od początku powinni być w pełni zaangażowani w planowanie i współprowadzenie terapii swojego dziecka.Do głównych zasad metody NDT Bobath należy:obniżanie wzmożonego i podwyższanie obniżonego napięcia mięśni,hamowanie nieprawidłowych odruchów i wzorców ruchowych,wyzwalanie jak najbardziej prawidłowych form ruchu,wykorzystywanie poprawnych wzorców ruchowych w życiu codziennym.Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do dzieci z:uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,mózgowym porażeniem dziecięcym,obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,opóźnionym rozwojem psychoruchowym,problemami ortopedycznymi,wadami genetycznymi,asymetrią ułożeniową,zaburzoną funkcją karmienia, ssania, połykania.